Certifikacija

Ako želite koristiti Organska kontrola (OK) naziv ili OK oznaku na proizvodima, vaša proizvodnja mora biti pregledana, potvrđena i certifikovana od strane Organske kontrole.
Proizvodi koji nisu untar sistema OK certifikacije, trebaju biti certifikovani od strane certifikacijskog tijela koje je upisano u OK registar priznatih certifikacijskih tijela.
„OK“ certifikacijski program je akreditiran od strane organizacije IOAS www.ioas.org u skladu sa vodičem ISO 17065 (EN 45011);
Akreditacija „OK“ organskog certifikacijskog programa obuhvata akreditaciju za slijedeća područja certifikacije:

  • biljna proizvodnja
  • animalna proizvodnja
  • prerada i rukovanje (opsluživanje) proizvoda
  • grupna certifikacija
  • sakupljačka proizvodnja
  • prodaja
  • re-certifikacija.

Re-Certifikacija

Aplikacija proizvoda za re-certifikaciju od strane Organske kontrole treba biti dostavljena Organskoj kontroli, koja će biti pregledana, kako bi bilo utvrđeno da je proizvod certifikovan od strane certifikacijskog tijela koje je u OK registru priznatih certifikacijskih tijela.
Organska kontrola će također provjeriti da li je proizvodnja u saglasnosti sa OK standardima i zahtjevima ekvivalentnim EU reg. 834/2007.
Na osnovu pregledane dokumentacije, Organska kontrola će odlučiti da li su potrebne dodatne informacije ili dokumentacija. Kada je provjera završena i proizvod odobren, Organska kontrola ce dostaviti certifikat za proizvod. Sve informacije i dokumenta koje se tiču receptura proizvoda koji je predmet re-certifikacije Organska kontrola će smatrati povjerljivim.

OK - ORGANSKI CERTIFIKACIJSKI PROGRAM

Ovdje možete preuzeti zahtijeve i procedure programa Preuzmi