O nama

Organska kontrola "OK" je BiH organizacija za certifikaciju koja je razvila program certifikacije i OK standarde za organsku proizvodnju i preradu u skladu sa kojima implementira program certifikacije.
2007. god. „OK“ je prvi put akreditiran od strane međunarodnog akreditacijskog servisa IOAS www.ioas.org i to u skladu sa ISO/IEC vodičem 17065.

U decembru 2011. godine Stalni odbor za organsku poljoprivredu Evropske komisije je zvanično priznao “OK” za certificiranje organskih proizvoda u trećim zemljama, namijenjenih za prodaju na tržištima zemalja članica EU. Ova odluka EC bazirana je na regulativi EC No 834/2007 i EC 1235/2008. http://ec.europa.eu/

Od 24. septembra 2012. OK je priznat kao odobreno certifikacijsko tijelo od strane švicarskog ureda za poljoprivredu FOAG (Federal Office for Agriculture Switzerland). www.blw.admin.ch

OK je ovlašteno certifikacijsko tijelo od strane Ministartsva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske www.vladars.net za izdavanje certifikata u organskoj poljoprivredi. Rješenje br. 12.033-330-2402/15

OK Oznaka je registrirana, zaštićena oznaka čiji je vlasnik Organska kontrola.
Organska kontrola ime i OK oznaka na proizvodima može biti korištena samo u slučaju ako je za proizvod izdat certifikat od strane Organske kontrole i ako je kompanija potpisala sporazum sa Organskom kontrolom o korištenju OK oznake. Uz oznaku uvijek mora biti navedeno ime ili naziv proizvođača.