O nama

Organska kontrola "OK" je BiH organizacija za certifikaciju koja je razvila program certifikacije i OK standarde za organsku proizvodnju i preradu u skladu sa kojima implementira program certifikacije. „OK“ je prvi put akreditiran od strane međunarodnog akreditacijskog servisa IOAS i to u skladu sa ISO/IEC vodičem 17065 još 2007. god.


U decembru 2011. godine Stalni odbor za organsku poljoprivredu Evropske komisije je zvanično priznao “OK” za certificiranje organskih proizvoda u trećim zemljama, namijenjenih za prodaju na tržištima zemalja članica EU. Ova odluka EC bazirana je na regulativi EC No 834/2007 i EC 1235/2008

U svom geografskom opsegu, pored Bosne i Hercegovine OK ima sljedeće zemlje: Srbiju, Crnu Goru, Kosovo i Azerbejdžan.


OK je priznat kao odobreno certifikacijsko tijelo od strane nadležnog autoriteta Švicarske i Velike Britanije (FOAG i DEFRA).

FOAG
DEFRA

OK je također ovlašteno tijelo za inspekcijski servis prema privatnim standardima kao što je BIOSUISSE iz Švicarske i radi verifikaciju prema standardima KRAV iz Švedske.

BIO SUISSE
KRAV

OK je ovlašteno certifikacijsko tijelo od strane Ministartsva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske za izdavanje certifikata u organskoj poljoprivredi. Rješenje br. 12.033-330-578/20

MPŠVRS

U skladu s Pravilnikom o sistemima kvaliteta za prehrambene proizvode Organska kontrola je na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine ovlaštena od strane Vijeća Ministara BiH kao tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti za proizvode zaštićene oznake porijekla, zaštićene oznake geografskog proijekla I garantirano tradicionalnog specijaliteta.

FSABiH
Adresa

Organska kontrola d.o.o
Kranjčevićeva 15, Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Kontakt

Phone: +387 33 656 501
Fax : +387 33 656 501
Email : office@organskakontrola.ba
web: www.organskakontrola.ba

all rights Organska kontrola doo