O nama

Organska kontrola "OK" je BiH organizacija za certifikaciju koja je razvila program certifikacije i OK standarde za organsku proizvodnju i preradu u skladu sa kojima implementira program certifikacije.
2007. god. „OK“ je prvi put akreditiran od strane međunarodnog akreditacijskog servisa IOAS www.ioas.org i to u skladu sa ISO/IEC vodičem 17065.

U decembru 2011. godine Stalni odbor za organsku poljoprivredu Evropske komisije je zvanično priznao “OK” za certificiranje organskih proizvoda u trećim zemljama, namijenjenih za prodaju na tržištima zemalja članica EU. Ova odluka EC bazirana je na regulativi EC No 834/2007 i EC 1235/2008. http://ec.europa.eu/

Od 24. septembra 2012. OK je priznat kao odobreno certifikacijsko tijelo od strane švicarskog ureda za poljoprivredu FOAG (Federal Office for Agriculture Switzerland). www.blw.admin.ch
U 2012. godini, Organska Kontrola po prvi put proširuje i opseg djelovanja certificiranjem prvih proizvođača u susjednoj Srbiji i Crnoj Gori.

Samostalno ili u saradnji sa svojim partner organizacijama iz EU i Švicarske, OK je angažiran na certificiranju organske proizvodnje u skladu sa zahtjevima EU Regulative 834/2007, Nacionalnog organskog programa SAD (NOP, National Organic Programm of USA), japanskim nacionalnim standardima (JAS) i privatnim BIO SUISSE standardima - Švicarska.http://www.icbag.ch

OK je ovlašteno certifikacijsko tijelo od strane Ministartsva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske www.vladars.net za izdavanje certifikata u organskoj poljoprivredi. Rješenje br. 12.033-330-2402/15

OK Oznaka je registrirana, zaštićena oznaka čiji je vlasnik Organska kontrola.
Organska kontrola ime i OK oznaka na proizvodima može biti korištena samo u slučaju ako je za proizvod izdat certifikat od strane Organske kontrole i ako je kompanija potpisala sporazum sa Organskom kontrolom o korištenju OK oznake. Uz oznaku uvijek mora biti navedeno ime ili naziv proizvođača.