O nama
Organska kontrola "OK" je BiH organizacija za certifikaciju koja je razvila program certifikacije i OK standarde za organsku proizvodnju i preradu u skladu sa kojima implementira program certifikacije.

2007. god. „OK“ je prvi put akreditiran od strane međunarodnog akreditacijskog servisa IOAS www.ioas.org i to u skladu sa ISO/IEC vodičem 17065.

U decembru 2011. godine Stalni odbor za organsku poljoprivredu Evropske komisije je zvanično priznao Organsku Kontrolu “OK” za certificiranje organskih proizvoda u trećim zemljama, namijenjenih za prodaju na tržištima zemalja članica EU. Ova odluka EC bazirana je na regulativi EC No 834/2007 i EC 1235/2008. http://ec.europa.eu/

OK je priznat kao odobreno certifikacijsko tijelo od strane nadležnog autoriteta Švicarske i Velike Britanije (FOAG I DEFRA). www.blw.admin.ch
Organska Kontrola u svom geografskom opsegu, pored Bosne i Hrecegovine ima sljedeće zemlje: Crnu Gora, Srbija, Kosovo

Za potrebe svojih klijenata, osim vlastitog certifikacijskog programa, „OK“ blisko sarađuje sa međunarodnim certifikacijskim tijelima: ETKO http://www.etko.com.tr/ iz Turske i International Certification Bio Suisse AG (ICB) www.icbag.ch iz Švicarske.
U okviru ove saradnje proizvođačima je omogućena certifkacija po :

  • Privatnimi BIO SUISSE standardima (Bio Suisse, a private-sector organization, is the federation of Swiss organic farmers);
  • Nacionalnom Organskom Programu SAD (NOP, National Organic Programm of USA);
  • Krav zahtjevim (KRAV requiremnts).

  • OK je ovlašteno certifikacijsko tijelo od strane Ministartsva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske www.vladars.net za izdavanje certifikata u organskoj poljoprivredi. Rješenje br. 12.0.3-330-2806/18

    OK Oznaka je registrirana, zaštićena oznaka čiji je vlasnik Organska kontrola.
    Organska kontrola ime i OK oznaka na proizvodima može biti korištena samo u slučaju ako je za proizvod izdat certifikat od strane Organske kontrole i ako je kompanija potpisala sporazum sa Organskom kontrolom o korištenju OK oznake. Uz oznaku uvijek mora biti navedeno ime ili naziv proizvođača.    Download OK label
 
Organska poljoprivreda
Uvođenje i razvoj organske poljoprivrede u BiH
Akreditacija „OK“-a
„OK“ Organski certifikacijski program
Označavanje i OK organska oznaka (markica, logo)
IOAS
Korisni linkovi
 

 
Certifikacija
 
Ako želite koristiti Organska kontrola (OK) naziv ili OK oznaku na proizvodima, vaša proizvodnja mora biti pregledana, potvrđena i certifikovana od strane Organske kontrole.

Proizvodi koji nisu untar sistema OK certifikacije, trebaju biti certifikovani od strane certifikacijskog tijela koje je upisano u OK registar priznatih certifikacijskih tijela.
 
Re-certifikacija
 
Aplikacija proizvoda za re-certifikaciju od strane Organske kontrole treba biti dostavljena Organskoj kontroli.

Aplikacija će zatim biti pregledana, kako bi bilo utvrđeno da je proizvod certifikovan od strane certifikacijskog tijela koje je u OK registru priznatih certifikacijskih tijela.

Organska kontrola će također provjeriti da li je proizvodnja u saglasnosti sa OK standardima i zahtjevima ekvivalentnim EU reg. 834/2007.

Na osnovu pregledane dokumentacije, Organska kontrola će odlučiti da li su potrebne dodatne informacije ili dokumentacija. Kada je provjera završena i proizvod odobren, Organska kontrola ce dostaviti certifikat za proizvod. Sve informacije i dokumenta koje se tiču receptura proizvoda koji je predmet re-certifikacije Organska kontrola će smatrati povjerljivim.


 
O nama Aplikacije Proizvođači Info Kontakt

Copyright © 2009 www.organskakontrola.ba. All rights reserved.