Organska poljoprivreda
 

“Organska poljoprivreda je održivi oblik poljoprivredne proizvodnje. Ona promovira i unapređuje biodiverzitet, biološke cikluse i biološku aktivnost zemljišta. Zasniva se na minimalnoj upotrebi  sredstava  van farme i na metodama koje obnavljaju, održavaju i povećavaju ekološku harmoniju. Organska poljoprivreda  ne koristi  sintetičke hemijske pesticide, herbicide i gnojiva, nego se oslanja na razvoj zdravog, plodnog zemljišta i promišljenoj sezonskoj smjeni biljaka. Kao cjelovit sistem, organska poljoprivreda je zasnovana na skupu procesa čiji su rezultati održiv ekosistem, sigurna hrana, dobra ishrana, dobrobit za životinje i socijalna pravda. Organska proizvodnja je stoga više od sistema proizvodnje koji uključuje ili isključuje određene inpute.“
Organska proizvodnja i prerada temelje se na više važnih principa i ideja. Neki od ciljeva organske proizvodnje su:

 • Da se proizvedu dovoljne količine hrane visokog kvaliteta, vlakana (celuloze) i ostalih proizvoda;
 • Da se prepozna širi sociološki i ekološki uticaj na  organsku proizvodnju i sistem prerade, kao i u okviru njih;
 • Da se održi i uveća dugoročna plodnost i biološka aktivnost tla;
 • Da se održi i ohrabri poljoprivredni i prirodni biodiverzitet na farmi i u okruženju upotrebom održivih proizvodnih sistema i zaštitom bilja i divljih životinja;
 • Da se promovira odgovorna upotreba i očuvanje vode i života u njoj;
 • Da se, što je više moguće, koristi obnovljivim izvorima u proizvodnji i sistemima prerade i da se izbjegavaju zagađivanje i otpad;
 • Da se njeguju lokalna i regionalna proizvodnja i distribucija;
 • Da se kreira harmoničan balans između biljne proizvodnje i stočarstva;
 • Da se životinjama osiguraju uslove za život koji će im omogućiti izražavanje osnovnih potreba njihovog prirodnog ponašanja;
 • Da se za pakovanje upotrebljavaju biorazgradivi i materijali koji se mogu reciklirati;
 • Da se svima koji su uključeni u organsku proizvodnju i preradu osigura kvalitet života koji zadovoljava njihove osnovne potrebe u okviru sigurne i zdrave radne okoline;
 • Da se podrži uspostavljanje cjelovitog proizvodnog, prerađivačkog i distribucijskog lanca, koji je i socijalno pravedan i ekološki odgovoran;

Da se naslijeđeno znanje i tradicionalni načini proizvodnje zaštite, da se od njih uči i prepozna njihova važnost;

 

 
O nama Aplikacije Proizvođači Info Kontakt

Copyright © 2009 www.organskakontrola.ba. All rights reserved.