Akreditacija „OK“-a
 

„OK“ certifikacijski program je akreditiran od strane organizacije IOAS www.ioas.org

    • u skladu sa vodičem ISO 17065 (EN 45011);

Akreditacija „OK“ organskog certifikacijskog programa obuhvata akreditaciju za slijedeća područja certifikacije:

  • biljna proizvodnja
  • animalna proizvodnja
  • prerada i rukovanje (opsluživanje) proizvoda
  • grupna certifikacija
  • sakupljačka proizvodnja
  • prodaja
  • re-certifikacija.
 
About us Applications Producers Info Contact

Copyright © 2009 www.organskakontrola.ba. All rights reserved.