„OK“ Organski certifikacijski program
 

"OK" je razvio svoj vlastiti program certifikacije i „OK“ standarde za organsku proizvodnju i preradu u skladu sa kojim implementira svoj certifikacijski program. Ovaj program usaglašen je i sa zahtjevima Regulative EEC 2092/91.
“OK“ standardi predstavljaju minimum koji treba biti ispoštovan da bi proizvodnja bila certifikovana. „OK Organski certifikacijski program“ je dostupan svim proizvođačima, prerađivačima i izvoznicima koji ispunjavaju uslove a žele certifikovati proizvodnju u skladu sa međunarodno priznatim standardima.
Za potrebe svojih klijenata, osim vlastitog certifikacijskog programa, „OK“ blisko sarađuje sa međunarodnim certifikacijskim tijelima: ETKO http://www.etko.com.tr/ iz Turske i International Certification Bio Suisse AG (ICB) www.icbag.ch iz Švicarske.
U okviru ove saradnje proizvođačima je omogućena certifkacija po :

  • Privatnimi BIO SUISSE standardima (Bio Suisse, a private-sector organization, is the federation of Swiss organic farmers);
  • Nacionalnom Organskom Programu SAD (NOP, National Organic Programm of USA);
 
About us Applications Producers Info Contact

Copyright © 2009 www.organskakontrola.ba. All rights reserved.