Korištenje OK loga kod označavanja i promocije proizvoda
 

Organska kontrola ima svoju „OK“ oznaku koja je registrovana i zaštićena, a njena upotreba definisana je „Pravilnikom o upotrebi OK oznake“. „Organska“ kvaliteta hrane u svijetu mora biti garantirana od strane nezavisnog tijela za certifikaciju, a organski proizvod mora biti pravilno označen na tržištu.
Ova oznaka informiše kupca o:

  • Standardima u skladu sa kojima je proizvodnja ocjenjivana tokom certifikacijskog procesa;
  • Koja je certifikacijska kuća ocjenjivala proizvodnju;
  • Standardima i kriterijima u skladu sa kojima je certifikacijsko tijelo akreditirano;
  „OK“ oznaka ili izjava: „certifikovano od OK ili Organske kontrole“ na proizvodima može biti korištena samo u slučaju ako je za dati proizvod izdat certifikat od „OK“ i ako su proizvođači (kompanije) potpisali sporazum sa „OK“ o korištenju oznake.
 
About us Applications Producers Info Contact

Copyright © 2009 www.organskakontrola.ba. All rights reserved.